ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 12:11 توسط بهنام و دوستان |

وبلاگ «اندیشه های مشایی» تا کنون در ۲۰ یادداشت، گزیده دیدگاههای آقای مشایی را منتشر کرده است. این گزیده ها ما را با اجمالی از تفکرات وی آشنا می کند.

این ۲۰ یادداشت را می توانید یکجا در بخش عناوین مطالب وبلاگ مشاهده کنید.

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 16:21 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«بحران اقتصادي جهان دوره فراگيري طولاني و عميقي دارد و‏ به همين علت نمي توان با برنامه هاي صرف اقتصادي با آن مقابله کرد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي             04/11/87

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:18 توسط بهنام و دوستان |

 اسفندیار مشایی:

«هنر ناب، تبلوري از زيبايي است و از آنجا که زنان خود مظهر‏ جمال هستند، نقش انکارناپذيري در خلق آثار هنري برجسته و زيبا دارند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي        17/05/83

به دليل عدم شناخت از ابعاد مختلف موسيقي به عنوان‏ يکي از زمينه ها و ابزارهاي مهم هنري در انتقال پيام و مفاهيم بالنده،از‏ اثرات اين هنر در زندگي آرام و ايجاد فضاي شاد و پر تحرک و متين محروم‏ هستيم . در بخشهايي از دنياي‏ موسيقي در گوشه خانه ها ، درخلوتها آرامش عميقي را به انسانها  مي بخشد و‏ در بخشهايي ديگر ، به عنوان وسيله اي مخرب ، انسان را با غفلت و از خود‏ بيگانگي از حرکت در مسير سعادت و سازندگي باز  مي دارد.

خبرگزاري جمهوري اسلامي      25/08/83

موسيقي اين مرز و بوم در صورت ايجاد زمينه ها و شرايط مساعد‏ مي تواند مرزها را درنوردد و پيام آور کمال و انسانيت براي جهانيان شود.

خبرگزاري جمهوري اسلامي         08/05/84

‏ «صنعت فرش در ايران نقش‏ انتقال مفاهيم فرهنگي را از گذشته هاي دور به نسل کنوني ايفا کرده است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي      07/07/82

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:17 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«ميزان حضور گردشگر خارجي در هر کشور از‏ شاخصهاي مهم براي ارزيابي امنيت ملي آن کشور است در حالي که سابق اين‏ گونه نبود و اين وضعيت نشان دهنده تغيير نگاهها به اين حوزه است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           10/02/86

«ما‏ اعتقادي به تفکيک فرهنگ و اقتصاد در امر گردشگري نداريم و معتقديم که بايد‏ فرهنگ اقتصاد در گردشگري وجود داشته باشد. البته آنچه براي ما در اين مبحث بيش از اقتصاد مهم است، حفظ‏ ارزشهاي فرهنگي است که در برنامه ريزيها در اولويت قرار دارد.

‏ ما توسعه گردشگري را به موازات تحکيم مباني فرهنگي، با‏ نگاه به حضور ايران در عرصه بين المللي و رونق اقتصادي مي بينيم. براي بهره گيري از ظرفيت هاي فرهنگي کشور بايد هزينه کنيم و به‏ بازگشت اقتصادي آن فکر نکنيم، چرا که بر اين باوريم که اينها نوعي سرمايه‏ گذاري است. ‏ نگاه اقتصادي صرف به بخش فرهنگ مي تواند‏ موجب پيدايش ابتذال فرهنگي در جامعه شود و برنامه ريزان ما نيز بايد به‏ اين مسئله توجه داشته باشند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          18/08/84

«دولت نهم با هدف پايبندي به ارزشهاي اسلامي گردشگري را‏ توسعه مي دهد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي            12/03/86

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:17 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«لباس اسلامي نداريم ولي پوشش اسلامي‏ داريم. غذاي خاص اسلامي نداريم زيرا غذا چيزي است که شما در طبيعت کاشته‏ ايد و درو  مي کنيد و  مي خوريد. بسياري از اين سنت ها  اسلامي است و در اين‏ قسمت تقابلي وجود ندارد . دين با مليت اساسا از يک جنس نيستند که بخواهيم‏ تقابل ايجاد کنيم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/11/20

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:16 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«قوانين بازدارنده فعاليت هاي‏ اجتماعي و ورزشي زنان پايتخت مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

قصد داريم تا با راه اندازي دفاترامور زنان درمناطق 21 گانه‏ شهرداري، جهت دهي خاصي را به فعاليت هاي  اجتماعي و فرهنگي زنان ببخشيم.

خبرگزاري جمهوري اسلامي       24/10/82

«با برخوردي که در طول تاريخ با زنان بعمل آمده، کل جامعه‏ عقب مانده و از پيمودن راه هاي کمال باز مانده است. تمام تلاش غرب براين است که اجازه ندهد زنان از‏ ظرفيت هاي واقعي خود بدرستي استفاده کنند تا از اين راه جامعه به تعادل‏ نرسد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي        17/05/83

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:16 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«ارتحال عالم رباني و مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي  بهجت،‏ موجي از اندوه را در ميان عموم پيروان مکتب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و به‏ ويژه علما و انديشمندان اسلامي و سالکان طريق هدايت برانگيخت.‏ آن عارف واصل و عامل و فقيه فقيد مدقق، ميراث بان انديشه ناب مکتب هدايت‏ محمدي(ص) و حافظ ارزش هاي  والاي مذهب ولايت علوي(ع) و دعوت کننده  به ساحت‏ قدس مهدوي(عج) بود».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/02/28

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:15 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«ما مسوول حفظ ارزش هاي معنوي دفاع مقدس هستيم و بايد در‏ جهت معرفي اين ارزشها به جهان تلاش کنيم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          10/01/86

«بايد بپذيريم که مردم ما بعد از پيروزي انقلاب‏ اسلامي آمادگي لازم را براي پذيرش دستاوردهاي بزرگ انقلاب و ماموريتهايي که‏ بر دوش مردم  مي گذاشت نداشتند ، اما دفاع مقدس مردم را بسيج، فشرده و‏ منسجم کرد و قدرت فکري و عاطفي و روحي و رواني به ملت داد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          07/03/87

«دفاع مقدس به مثابه يک مکتب‏ است که پيام و معنا دارد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/03/02

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:14 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«مقبوليت ما، مشروعيت لحظه به لحظه ماست. انقلاب اسلامي در مقام آرمان، انديشه، احساس و فکر ماندگار است اما در عرصه‏ حکومت و عمليات بدون پشتوانه مردمي  نمي تواند برقرار باشد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/10/27

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:13 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«متناسب با نوع محتواي اين جمهوري، ساختار هم تغيير  مي کند،‏ به عنوان مثال، ايران در حال حاضر جمهوري است و اگر جمهوري اسلامي نبود،‏ شوراي نگهبان معنا نداشت.

جمهوري يک ساختار يا مدل مديريتي است و به ازاي بقيه نظامات‏ سياسي داراي روح است يعني يک ساختار، کالبد نيست زيرا روح دارد و روح‏ اسلاميت با روح جمهوريت در تقابل قرار  نمي گيرد و اينکه کسي جرات کند که‏ بگويد دين در همه جا وجود دارد، به معناي اين است که  تقابلي وجود ندارد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/11/20

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:12 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«يکي از ويژگي هاي اسلام ناب اين است که بر حقيقت  تاکيد دارد،‏ پيغمبر  مي­توانست خود عدالت را برقرار کند ولي آن را به مردم واگذار کرد‏ زيرا اگر مردم اين کار را انجام  نمي دادند، يک چيز ديکته شده تحميلي بر‏ همه شوون زندگي و مردم در سايه يک نظام حاکم  مي شد و اين ارزش نداشت.

‏ اگر شما قسط را بر مردم تحميل کرديد، در واقع چيزي اتفاق نيفتاده است.‏ آزادي بايد عدالت را برقرار کند و محصول آزادي، بايد عدالت باشد و اين‏ عدالت بدهکار آزادي است و نظامي که به سوي عدالت حرکت  مي کند، نتيجتا به‏ سوي آزادي حرکت  مي­کند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/11/20

‏ «مفهوم عدالت مفهوم اقتصادي صرفي‏ که در پهنه سياست تجلي يافته و منشا تحولاتي که گاه و بيگاه با خشونت همراه‏ است، نيست. عدالت مفهومي عميق انساني است در واقع قرار دادن‏ هر چيز در جاي خود است و با قاطعيت مي توان گفت، جاي چيزها در تاريخ نيز‏ تغيير مي کند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           14/09/84

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:11 توسط بهنام و دوستان |

‏ اسفندیار مشایی:

«علوم انساني وامدار جايگاه رفيع‏ انسان است و اهميت اين علوم اين است که به مهم­ترين  موضوع آفرينش يعني‏ انسان ارتباط دارد. علوم انساني حوزه گسترده و وسيعي است و هر روز که بشريت در پهنه‏ اين جهان، زندگي در عرصه هاي  مختلف را تجربه  مي کند، به اين علوم افزوده‏ مي شود.

اينکه انسان چگونه از ظرفيت ها  و منابع استفاده  مي کند،‏ با نوع نگاهي که در علوم انساني به انسان  مي شود، ارتباط مستقيم دارد. فرازهاي تاريخ با فرازهاي هويت، شخصيت و اصالت انسان در‏ ارتباط است و فرود تاريخ، حدود و منحصر به تلقي ناصحيح و انحطاطي نسبت به‏ نگاه انسان است.

هرگاه انديشه انسان گرا فرصت يافته است که دقايق و ظرائف وجود‏ انسان را تفسير کند و به اقتضاي آن در صحنه سياست، اجتماع و اقتصاد بوجود‏ بيايد، راه براي تعالي انسان باز شده است.

‏انسان، هويت و شخصيت خود را وامدار مرتبه الوهيت است و زماني که مرتبه‏ انساني تا مرتبه حيواني سقوط  مي کند، راه براي پرواز او بسته  مي شود. علوم انساني در ابتدا بايد بفهمد که انسان کيست‏ گفت: تعاريف مربوط به انسان، ناظر به يک بعد از ظرفيت وجودي او است، به‏ طوري که برخي در تعريف انسان گفته اند  که انسان، حيوان ناطق است ؟ برخي مي‏ گويند انسان، موجودي است که فکر  مي کندو دهها تعريف ديگر درباره انسان‏ وجود دارد.

‏ چالش ما با اومانيسم غربي در اين است که تعريفي که آنها‏ از انسان ارائه  مي دهند  نمي تواند بگويد که انسان چه کسي است. آنها از‏ انسان، يک موجود کوچک، منفصل، پرتاب شده، متحير و سرگشته ارائه  مي دهند‏ که اول و پايان او مشخص نيست. انسان در اومانيسم‏ غربي، مبدا و مقصد ندارد بنابراين مسير هم ندارد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/08/02

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:10 توسط بهنام و دوستان |

‏ اسفندیار مشایی:

«بدون ترديد مردمي مظلوم تر و آواره تر از مردم فلسطين در‏ دنيا وجود ندارد و کدام وجدان بيداري است که راضي باشد، اينگونه افراد‏ جامعه اي دچار ظلم شود. حضور گسترده مردم بيان کننده  عزم ملت مسلمان براي مبارزه‏ با فزون خواهي صهيونيسم است و کمترين تاثيرآن دلگرمي مردم فلسطين است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي        22/08/83

«روز قدس روز نماد ايستادگي و پايمردي در برابر ظلم و ستم جهاني‏ و صهيونيسم بين المللي است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           06/08/84

«اسرائيل امروز مرده است و آينده اي براي‏ کشورهاي بزرگ ندارد و آنها تصميم دارند براي اسرائيل سرمايه گذاري نکنند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          28/04/87

اسرائيل نامشروع‏ و به مردم منطقه و فلسطين تحميل شده است. اسرائيل غير مشروع و تحميلي است و به همين دليل هم معتقديم که بايد از‏ ميان برود،چون مشروعيت ندارد. مردم ما رژيم اسرائيل را به رسميت  نمي شناسند، چون‏ اين رژيم مشروع نيست و مبتني بر تجاوز و ظلم و ستم است.

عمده مردم سرزمين هاي  اشغالي با تفکر صهيونيست ها  مخالف‏ هستند و  حتي بخش اعظم مردم يهودي آنجا صهيونيست نيستند،  بخش عمده‏ ساکنان اين سرزمين ها، مسلمان، مسيحي، يهودي و پيروان ادياني هستند که‏ تفکر صهيونيست را به رسميت  نمي شناسند.

رژيم اسرائيل مرده  است و‏ اينها فقط دارند تشييع جنازه اين مرده را عقب  مي اندازند، امروز جايگاه‏ اين رژيم غاصب مخدوش است و فلسفه وجودي آن از بين رفته است.

‏ مي خواهند با تهديد و هياهو، مرگ حقيقي رژيم صهيونيستي را مخفي کنند،‏ وحشت دارند و  نمي توانند مرگ اسرائيل را اعلام کنند، چه کسي  نمي داند‏ اسرائيلي که نتوانست حتي مقابل يک حزب بايستد، توان مقابله با ايران را‏ که امروز يک ابرقدرت منطقه اي  است، ندارد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          87/05/01

«افتخار ايرانيان دوستي با تمامي مردم جهان است که‏ مردم ساکن در سرزمين تصرف شده توسط رژيم غاصب اسراييل نيز شامل آن مي‏ شود. بحث من دوستي با مردم جهان از جمله مردم‏ ساکن در سرزمين تصرف شده از سوي اين رژيم غاصب از جمله مسلمانان، يهوديان‏ و ديگر اديان الهي ساکن در آن است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          87/05/21

«رژيم‏ مذکور فاقد مشروعيت سياسي و قانوني است و از اين رو امکان شناسايي و‏ رسميت دادن به آن بکلي منتفي است . رژيم منحوس علاوه بر عدم مشروعيت سياسي از مقبوليت اجتماعي نيز‏ برخوردار نيست. سوء استفاده و بلکه استفاده اجباري و يا اکراهي رژيم از‏ بخش زيادي از مردم يهودي آن سرزمين  نمي تواند هرگز مبنايي براي مقبول‏ جلوه دادن آن رژيم باشد و چنانچه پشتيباني سياسي و نظامي قدرت هاي  بزرگ‏ از رژيم مذکور برداشته شود همگان خواهند ديد که صهيونيست ها  در همان‏ سرزمين تا چه اندازه حقير و تنها باقي خواهند ماند.

واژه اسرائیل امروز يادآور‏ نژادپرستي، نگاه ضدبشري، خيانت و خشونت و مکر و فريب است و اينجانب با‏ همه دلسوزان هم عقيده ام که در فرهنگ اين سرزمين هرگز جايي براي اين واژه‏ سياسي وجود نخواهد داشت».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          87/05/21

«نابودي صهيونيسم بايد به يک خواست جهاني تبديل شود».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          87/09/09

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:8 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«تاريخ‏ ايرانيان يک تاريخ متحد و يکپارچه است و در اين زمينه قبل و بعد از اسلام‏ را  نمي شناسد و ما در پيش از اسلام هم در اين سرزمين بالندگي ، عظمت و‏ شکوه داشتيم. پذيرش اسلام از سوي ايرانيان يک پذيرش آگاهانه است که‏ نشان مي­دهد ملت ايران از تمدن برخوردار بودند. ما هيچ نيازي نداريم براي بزرگ نشان دادن اسلام ملت ايران را‏ تحقير کنيم زيرا تحقير ملت پيش از اسلام چه فخري دارد. ملتي که گوهر شناس است اسلام را پذيرفته و اکثر دنيا در‏ آن روز قابليت مقايسه با ملت ايران را نداشتند برخلاف نظر عده اي  جامعه ايراني هويت خود را از دست نداده‏ است بلکه اسلام را با جان دل پذيرفت و ارزش واقعي اسلام هم در ايران شناخته‏ شد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          29/02/87

«پيدا کردن زبان مشترک براي ساختن يک آينده روشن و انديشه‏ باز ضروري است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          16/04/82

«ملت ايران در دوراني که بربريت بر جهان حکمفرما بود،‏ تمدن ايجاد کرد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي        04/03/86

 «نام ايران اگر امروز به حقيقت در دنيا برده شود نام‏ اسلام بلند  مي شود و اسلامي که امروز با پول نفت تبليغ  مي شود اسلام نيست و‏ اسلام واقعي متعلق به اين سرزمين است .

دنيا امروز بايد حقيقت وجود ايران را بشناسد و‏ بايد تلاش کنيم و ظرفيت هاي  اين ملت را در دنيا عرضه نماييم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          29/02/87

«در دولت نهم منطق و ادبيات سياسي‏ آقاي احمدي نژاد اين بود که حقيقت نگاه انساني و الهي دين به دنيا عرضه‏ شود و منطق مديريت مشترک جهاني بر مبناي آموزه­هاي حقيقي همه اديان الهي‏ به ويژه دين اسلام به دنيا عرضه شود».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/10/13

‏ «سرنوشت گذشته بخشي از امروز است که مي تواند زمينه رشد و‏ ترقي را فراهم کند. ملت ايران از معدود‏ ملتهاي تمدن ساز و تمدن آفرين به شمار مي رود. برخي تفکرات که به دليل نداشتن فهم لازم از حقايق تاريخي، نتايج‏ ثمربخش غرور و عزت ملي مردم ايران را قبل از پذيرش اسلام ناديده مي گيرند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           03/07/84

«وجود يادمان بزرگ و تاريخي تخت جمشيد يک فرصت طلايي است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          25/10/86

«عاشورا و محرم يک ظرفيت بزرگ فرهنگي و گردشگري‏ به حساب مي آيد و به عنوان ميراث معنوي مطرح است».

‏ خبرگزاري جمهوري اسلامي          25/10/86

«شايد بتوان فردوسي را‏ نخستين سازمان دهنده  و طراح ناسيوناليسم شيعي در ايران لقب داد آورده است‏­: ملي­گرايي وي توام است با ارادت به ائمه اطهار و ولايت­پذيري در اشعارش‏ به سبب مقتضيات زمان که در حجاب داستان هاي  کهن ايراني پيچيده است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          87/02/25

‏ ‏«شاهنامه نمادي از پايداري ملت ايران در برابر ظلم و ستم بيگانگان‏ است. ‏ وي گفت: شاهنامه مملو از روح ميهن پرستي و مبارزه با ظلم و جور و بي‏ عدالتي است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي             26/02/86

«دين اسلام به‏ اين که ايرانيان اين دين را پذيرفته و مسلمان شده اند، افتخار  مي کند‏ چرا که ايرانيان را ملتي فرهيخته ،  تاريخ ساز و با ظرفيت هاي  عظيم مي‏ داند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/01/27

«اسلام‏ ناب جغرافياي محدود ندارد و نژاد براي آن مطرح نيست».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/11/20

«نام کورش در دنيا‏ با عظمت ياد مي شود و از نام او در دنيا مي توانيم بهره هاي فراوان ببريم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي             05/06/86

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:7 توسط بهنام و دوستان |

اسفندیار مشایی:

«نظام عادلانه و اعتقادي ما در‏ پرتو مديريتي انقلابي، منسجم، هوشمندو عامل به احکام الهي بار سنگين‏ مسئوليت همه انبيا و ائمه بزرگوار در طول تاريخ را بر دوش گرفته و قصد‏ دارد پرچم اسلام وانقلاب را به دست آن حضرت برساند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي      23/09/83

«ماموريت ما، معرفي امام زمان (عج) با عنوان منجي عالم بشريت به دنيا با‏ استفاده از فن آوري اطلاعات است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي     22/06/84

«بدون شک مکتب تشيع را بايد‏ ازحوزه عقل به حوزه عمل بکشانيم زيرا اين مکتب انسان سازآنگونه که شايسته‏ است به جهانيان معرفي نشده است». ‏

خبرگزاري جمهوري اسلامي    09/05/84

«انقلاب اسلامي افق و مسير جديدي را در نظام سياسي‏ بين الملل  باز کرد که هرچند هيچ سابقه اي  از آن در دنيا وجود نداشت اما‏ اين الگو براي ملت هاي  آزاده به شکل يک مطلوب و مقصود دست يافتني‏ خودنمايي کرد و آنها را به شکستن معادلات معمول بين المللي  و اتکا به قدرت‏ بومي و مردمي خود ترغيب کرد.

مقبوليت ما، مشروعيت لحظه به لحظه ماست. انقلاب اسلامي در مقام آرمان، انديشه، احساس و فکر ماندگار است اما در عرصه‏ حکومت و عمليات بدون پشتوانه مردمي  نمي تواند برقرار باشد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/10/27

«انقلاب اسلامي با‏ حمايت و رهبري امام راحل يک انفجار نور بوده است و امروز جغرافياي انقلاب‏ اسلامي فرامرزي شده است. ‏امروز اين همه تهديد و فشار به منظور‏ ريشه و عمق نفوذ نظام جمهوري اسلامي در دنيا است و همه دنيا به اثرگذاري‏ جمهوري اسلامي پي برده اند. امروز سخن‏ امام راحل که بايد انقلاب را صادر کنيم در حال تحقق است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي            12/03/86

«زر بيروني همراه با تزوير دروني‏ سبب شکل گرفتن تفکر  بي روح کردن انقلاب اسلامي بود. اين تفکر تاکنون خسارات بسيار سنگيني را متوجه انقلاب اسلامي‏ کرده است و هنوز نيز جاري است. ‏ در اين ديدگاه پس از‏ برپايي نظام جمهوري اسلامي، تحول و انقلاب، پايان يافته تلقي مي شود. از روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، با استفاده از‏ فرصت هاي  پديد آمده طرفداران اين تفکر که خيلي زود هم به مسند حکومت و‏ دولت رسيدند تلاش کردند تا مظاهر انقلاب تنها به عنوان يک بخش تاريخي باقي‏ بماند.

بنابر دستور دولت موقت، از پخش سرودهاي‏ انقلابي نيز اجتناب شد. ‏ اين تفکر، سطحي، محدود، جزئي نگر و بدون توجه به ريشه ها و آينده‏ انقلاب اسلامي است که به دليل کم هزينه بودن، مورد قبول برخي افراد‏ قرار گرفت. برخي از طرفداران اين تفکر در نوشته هايشان آورده اند‏ که حکومت شاه نگذاشت و گرنه در نظام قبل هم ما مي توانستيم مذهبي باشيم. قبله اين افراد اروپا است.

‏ تفکر يا نگرشي ديگر به انقلاب اسلامي وجود دارد که‏ را در تقابل با تفکر ياد شده است. تفکر نوع دوم، انقلاب اسلامي را راهي  بي پايان مي داند و‏ نظام جمهوري اسلامي را تنها يک منزل در اين مسير مي داند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي     02/02/83

«در جهان که داعيه رهبري و هدايت فکري‏ آمريکا با شکست مواجه شده است بهترين مجال براي ترويج مفاهيم ناب مکتب‏ نجات بخش اسلام فراهم آمده است.‏ در چنين فضايي مسئوليت فرهنگي ما تحقق حاکميت اسلام ناب‏ است».

‏ خبرگزاري جمهوري اسلامي      13/04/83

 «در فضاي فرهنگي حاکم بر جهان کنوني، ايران اسلامي ظرفيت‏ بسيار بالايي براي پاسخگويي به سؤال­هاي   بي­پاسخ جهانيان به ويژه جوامع‏ غربي دارد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي         13/05/83

 «هم اکنون کشور در شرايط عرضه اطلاعات به دنيا قرار‏ گرفته است که خبرنگاران نقش اصلي و عمده اي دراين اطلاع رساني بعهده دارند. انتقال‏ ايده و آرمان هاي  اصيل نظام جمهوري اسلامي به دوره آينده از اين جهت بسيار‏ اهميت دارد. با توجه به دوره حاکميت نرم افزاري در دنيا ، کساني که با‏ استفاده ازفناوري سخت افزاري در دنيا حکومت مي کردند،اکنون موقعيتشان متزلزل‏ شده است.

ملت ها  به لحاظ نرم افرازي هيچ مشکلي ندارند و ملت هايي  که‏ بر فرهنگ و تمدن ديرينه اي متکي هستند از لحاظ نرم افزاري جلوترند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي      17/05/83

 ‏ «توسعه ارتباطات‏ جهاني در حوزه گردشگري براي کشورمان حياتي است. جمهوري اسلامي جنسش جهاني است و بدون توسعه‏ ارتباطات، پويا نخواهد بود و بايد در اين بخش برنامه ريزي جامعي کرد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           10/02/86

جهان به سمت يک بن بست بزرگ و نياز‏ شديد به گفت و گو مي رود و در اين مسير ايرانيان با تاريخي گرانبار نقشي‏ والا و ارزشمند را ايفا خواهند کرد. اکنون جهان در چنان بن‏ بستي است که صدها ميليون  نفراز گل شدن يک توپ خوشحال و صدها ميليون نفر‏ از گل نشدن آن غمگين مي شوند. مديريت صالح براي اداره شايسته جهان نيز موجود نيست و‏ در اين شرايط انسان ها به دنبال حرف و سخنان تازه اي خواهند بود».

خبرگزاري جمهوري اسلامي         13/02/86

«امروز مردم جهان درپي منجي هستند تا آنان را از چنگال ظلم و ستم‏ بيرون کند و اين نجات دهنده  را در مکتب خميني و انقلاب اسلامي جستجو‏ مي­کنند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي            13/03/86

‏ «شرايط امروز جهان شرايطي نيست که کشور صرفا به تصميم سازي و بدون‏ توجه به شرايط جهاني بپردازد، به همين دليل ملت ما بايد دقيق ترين  تحليل ها‏ را از شرايط امروز جهان داشته باشد و با دنيا همراه و ارتباط داشته باشد.

دنيا امروز‏ براي اداره خود نيازمند تحول و شيوه جديد است وشيوه هاي گذشته جواب نمي دهد. ايران بايد پاسخگوي اين شيوه جديد در دنيا باشد و اين نياز را‏ تامين کند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي            17/6/86

«سهم ملت ايران در تعامل جهاني، بسيار بزرگ است و نقش تاريخي که‏ ملت ايران  مي­تواند ايفا کند تعيين کننده است. امروز ماندن در جغرافياي‏ بسته يک کشور بدون ملاحظه فرصت­هاي  جهاني و منطقه اي  يک اقدام از روي عدم‏ درک، مي­تواند به نابودي همه اين فرصت ها  بينجامد.

درجامعه معرفتي کنوني بايد صلح پايدار، کرامت انساني،‏ برابري علمي و عدالت براي همه، مورد توجه قرارگيرد. بنابراين جمهوري سلامي‏ ايران با اين ديدگاهها و ايده ها  خواستار مشارکت فعال و موثر درجهت تحقق‏ آرمانهاي يونسکو است».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           23/07/86

«اکنون در آغاز هزاره سوم، مکتب غربي و آمريکايي به دليل خالي‏ نبودن از جنگ، خشونت، فقر، گرسنگي، يکه تازي و چالش براي ديگر ملت ها‏ پاسخگوي مديريت جهاني نيست و جنگ عراق و افغانستان و فقر در ديگر کشورها‏ شاهدي بر اين ادعا است. ايران صلاحيت حضور در جامعه جهاني را دارد و بايد با اتکا به‏ تاريخ روشن و موفق خود در گذشته و نگاه و منطق روشن به آينده بنا بر وعده‏ الهي مسووليت کنوني خود را دريابد و آن را به انجام رساند»

خبرگزاري جمهوري اسلامي            26/07/86

«در نظام مديريتي آينده همه بايد جهاني فکر کنند‏ و همگان همگان را ديده و موجوديت خود را در گرو موجوديت همگان ببينند،‏ بنابر اين نشست کوردوبا از اين جهت اهميت دارد که راه خود را براي گفت‏­وگوي بين اديان و تمدن­ها  پيدا کند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          07/08/86

«بايد در زمينه پيوستن ايران به سازمان‏ جهاني تجارت (WTO) با سرعت بيشتري وارد ميدان شد. چگونگي حرکت در‏ مسيرجهاني شدن را  نمي توان به ملتها ديکته کرد. ملت ايران به دليل سابقه تمدن پيش و پس از‏ اسلام يکي از شايسته ترين  ملتها با داشته هاي بسيار است که در فرايند جهاني‏ شدن بايد حضوري فعال داشته باشد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي              21/10/86

«امروز حرکتي در جهان درمورد جهاني سازي  بوجود آمده که‏ برخي قدرت هاي  بزرگ مي خواهند با سوار شدن بر موج آن، جهاني سازي  را در‏ راستاي اهداف خود به کار بگيرند و آن را به ابزاري براي توسعه سلطه خود‏ تبديل کنند».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           15/12/86

‏«ما در انقلاب اسلامي به هويت ، حقيقت و جهان پرمعنايي که با‏ آن سابقه­اي  داشتيم بازگشت کرديم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          29/02/87

 «به اعتقاد من اگر نوع نگاه و تفکر امام به حکومت ديني و سياست حاکم‏ بر آن، براي جهانيان تبيين شود، انقلاب اسلامي بيشتر از گذشته مورد توجه‏ جوامع مختلف بشري قرار  مي گيرد.

در دولت نهم منطق و ادبيات سياسي‏ آقاي احمدي نژاد اين بود که حقيقت نگاه انساني و الهي دين به دنيا عرضه‏ شود و منطق مديريت مشترک جهاني بر مبناي آموزه­هاي حقيقي همه اديان الهي‏ به ويژه دين اسلام به دنيا عرضه شود».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/10/13

«نام ايران اگر امروز به حقيقت در دنيا برده شود نام‏ اسلام بلند  مي شود و اسلامي که امروز با پول نفت تبليغ  مي شود اسلام نيست و‏ اسلام واقعي متعلق به اين سرزمين است . دنيا امروز بايد حقيقت وجود ايران را بشناسد و‏ بايد تلاش کنيم و ظرفيت هاي  اين ملت را در دنيا عرضه نماييم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          29/02/87

«انقلاب اسلامي ايران يک هديه‏ خداوندي است که همواره مورد عنايت هاي  الهي و توجهات حضرت ولي عصر (عج)‏ بوده و هست».

خبرگزاري جمهوري اسلامي          88/11/22

«روح انقلابي، کندي را نمي پذيرد و ما نمي توانيم معتقد باشيم که‏ مسئوليتمان را انجام داده ايم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي        15/12/83

«15 سال بعد از جنگ تحميلي برخي با خط و خط‏ بازي و فساد سياسي ملت را متهم و با دعوا و حزب گرايي و دسته بندي سياسي‏ ديدگاه هاي امام راحل (ره) را فراموش کردند. ‏ معاون رييس جمهور به انتخابات رياست جمهوري اشاره و اضافه کرد :  رييس‏ جمهور بر اساس آرا ملت  سر کار آمده و هيچ جريان سياسي از او حمايت نکرد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي           06/08/84

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:6 توسط بهنام و دوستان |

مشایی: «ولايت فقيه دو ماموريت مهم دارد:

مأموريت اول اين است که بخشي از‏ محروميت هاي  عدم ظهور را جبران کند زيرا وقتي امام نيست، در واقع جامعه‏ از وجود امام محروم است، دوم اين­که توانمندي­هاي  نوع مديريت امام، مثل‏ انبيا است و در دوره غيبت، جامعه از اين توانمندي محروم است و ولايت فقيه‏ آن را جبران  مي­کند؛ يعني اين­که بخشي از اين حضور به ظهور برسد انگار که‏ امام وجود دارد اما تمامي آن که رخ  نمي دهد، چون امام، شخصيتي ديگر است. ولايت فقيه يک جايگاه و علم ديگري‏ دارد. ولايت فقيه با ايجاد شرايط و وضعيت مطلوب و آرماني، تحقق‏ شاخص هايي  که بايد در ظهور اتفاق  مي افتاد و رخ نداده است، را ايجاد مي‏ کند.

ماموريت دوم نظام ولايت فقيه در زمان غيبت نيز همين است که‏ تلاش کند تا بخشي از آن چيزي را که امکان تحقق دارد، عملي کند که از اين‏ فرصت امکان ظهور خود امام را فراهم کند.

از نظر‏ رئيس جمهور، زندگي در نظام ولايت فقيه، تمرين براي زندگي در نظام مهدويت‏ است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸

«شهيد علم الهدي و‏ ساير دانشجويان شهيد پيرو خط امام که در اين منطقه در مقابل دشمن بعثي‏ ايستادند ما را متوجه اين رسالت مهم کردند که بايد همواره مدافع و‏ پشتيبان ولايت باشيم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي - ۱۹/۱۲/۱۳۸۶

‏ «اين­جانب بعد از دستور مقام معظم رهبري خود را معاون اول رئيس جمهور نمي‏­دانم و به عنوان يک سرباز ولايي در هر کجا که بتوانم به مردم عزيز کشور‏ خدمت خواهم کرد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي -۳/۱۲/۱۳۸۸

«فرمايشات مقام معظم رهبري فصل الخطاب‏ همه امور و مباحث است و من همچنان که بارها صراحتا و علنا اعلام کرده­ام‏ مطيع نظر مقام معظم رهبري هستم و افتخار  مي­کنم سرباز کوچک ايشان باشم».

خبرگزاري جمهوري اسلامي- ۶/۱۱/۱۳۸۸

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 1:5 توسط بهنام و دوستان |

مشایی: در فرهنگ ما ليبراليسم معني‏ ندارد و ما بر اساس ارزش­هاي اسلامي فکر و عمل مي­کنيم.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 3/5/1388

اسلام ناب محمدي‏ بر ارکاني استوار است، البته شايد پايه­هايش از ارکانش بيشتر باشد. ‏ اگر يک حوزه و مشرب و مذهب فکري، بخواهد به سوال هايي  مانند انسان کيست،‏ چگونه بايد زندگي کند، مبدأ، مقصد و مسيرش کجاست، پاسخ دهد و به همه‏ زواياي آنها بپردازد و نگاه جامعي ارايه دهد و از سوي ديگر هم به حقوق‏ انسان و هم به تکاليفي که برعهده اوست، بپردازد اين  نگاه معطوف به مکتب‏ انبيا است، زيرا پيامبران مکاتبشان به عنوان مکاتب الهي پاسخگوي همه اين‏ زوايا است.

‏ خداوند آمدن آدم و مسير زندگي‏ وي و سيرتکاملش را تعيين  مي کند. برخي از انديشه ها  چه‏ منتسب به آسمان و يا از جنس مکتب زميني باشد، به همه سوالات پاسخ  نمي دهد‏ بلکه به بخشي از مسايل  مي پردازد و ماموريتي هم که براي خودشان قابل‏ هستند، توجه به برخي از حوزه ها  است.

البته  مي­دانيم که يک دين بيشتر نداريم اما‏ اسلامي که در قرآن وجود دارد، منظور اسلام بعد از پيامبر بزرگوار ما نيست‏ اما حسب ميزان کمال و نيازهايي که جامعه با نگاهي به آينده پيدا   مي کند،‏ نياز به نوع جديدي از دين وجود دارد.

‏ پيامبراني که ماموريت­هاي  جهاني داشتند و برخي از آنها براي‏ يک قوم آمده بودند، رسالت پرداختن به همه مسايل را داشتند و به تعبير‏ ديگر پيامبر، مدير جامعه است و به ميزان ظرفيت جامعه به هر حوزه اي  ورود‏ مي يابد و به سوالات مردم پاسخ  مي گويد. پيامبران استعداد  نمي­دهند بلکه آن را‏ شکوفا  مي­کنند و اگر اين استعدادها شکوفا نشود، وجود با عدم وجود آن‏ مساوي است.

پيامبران نسبت به رشد جامعه به‏ مردم پاسخگو هستند. پيامبر اسلام آخرين پيامبر و آخرين مامور‏ الهي با رسالت جهاني است، يعني جامعه را بايد هويت و سامان دهد و در همه‏ ابعاد مديريت کند و به اين واسطه، زمينه­هاي رشد بشر فراهم کند و منطق آن‏ هم شکوفايي استعدادهاست؛ زيرا استعداد را پيامبران  نمي­دهند بلکه‏ ماموريت آنها شکوفا کردن استعدادها است که اگر شکوفا نشود، خلاف حکمت الهي‏ است.

بايد شرايطي را ايجاد کرد که در سايه آن، امکان‏ بروز استعداد از قوه به فعل به وجود آيد. بر همين اساس، بايد يک نظام‏ عادلانه برقرار شود تا زمينه ظهور استعداد را فراهم  مي کند.

‏ دين اسلام بر خلاف تصور برخي افراد که فقط به بخش‏ هاي خاصي  مي پردازد، ماموريت جهاني دارد، اسلام ديني ناب و با برخي از‏ انديشه هاي  بشري تفاوت اساسي دارد. آنها ممکن است به اين اعتقاد نداشته‏ باشند که دين وارد سياست شود و در ساختار حکومت دخالت بکند و در مديريت‏ اجرايي بخش هاي  مختلف داعيه اي  براي ورود داشته باشد ولي  اسلام ناب‏ ماموريتش پرداختن به همه مسايل جامعه است. اسلام ناب حقيقت دين است و ماموريت ديني  پيامبرش رسالت جهاني‏ دارد و فراگيري آن، جغرافيايي است و  فراگيري تاريخي نيز دارد يعني هم در‏ جغرافيا و تاريخ محدوديت ندارد و ابدي است.

بايد توجه کنيم که وظيفه پيامبر در اين دو حوزه جغرافيايي و‏ تاريخي چيست، مثلا آيا فقط مجموعه اي  از توصيه هاي  اخلاقي است ؟ برخي تصور‏ مي کنند که پيامبر فقط معلم اخلاق است، البته ايشان قطعا معلم اخلاق هستند‏ ولي بايد توجه داشت که اسلام پاسخگوي همه است و وضعيت موجود را ارزيابي‏ مي کند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/11/1388

اسلام ناب، اسلامي است که‏ به هر سوالي پاسخ  مي دهد و در برابر يک سوال، با روي باز استقبال  مي کند. ‏اسلام ناب قوي، قدرتمند، اقناع گر و ارضاکننده است. اول ارضاي عقل بعد‏ اقناع عقل، بعد اقناع قلب. اسلام ناب موج آفرين و با جسارت است و در برابر‏ هر انديشه ناعادلانه مي­ايستد. اسلام ناب، منطبق بر جنبه معرفتي  و‏ پاسخگوي همه سوالات است، بنابراين اگر در يک موردي، فردي در حوزه انديشه‏ از پاسخ به سوالي طفره رفت،  نمي­تواند مظهر حقيقت باشد. بايد توجه داشت،‏ اسلامي که قدرت پاسخگويي ندارد، اسلام ناب نيست و اسلامي که از ارايه انديشه‏ وحشت کند و از آزادي انديشه حراست نکند، اسلام ناب نيست. سخني که امام خميني(ره) روي آن تاکيد داشتند،‏ ايستادگي آشکار و برجسته در برابر انديشه اي  بود که اساسا معتقد بود‏ ماموريت دين، مديريت جامعه نيست. کسي که انديشمند اسلامي است، ترس برايش معنا ندارد. در حال‏ حاضر دولت احمدي نژاد، اين آمادگي را دارد که در منطق مديريت جهاني، هر‏ پيشنهادي را براي تقويت انديشه هاي  معرفتي ارايه کند.

اين نظريه در تاريخ هم وجود داشت که دين کارکردي از‏ جنس مديريت جامعه ندارد ولي امام(ره) فرمودند اسلام ناب محمدي که پيامبر‏ عرضه کردند، در عمل و زمينه هاي  مختلف کارکرد دارد.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/11/1388

يکي از ويژگي هاي اسلام ناب اين است که بر حقيقت  تاکيد دارد،‏ پيغمبر  مي­توانست خود عدالت را برقرار کند ولي آن را به مردم واگذار کرد‏ زيرا اگر مردم اين کار را انجام  نمي دادند، يک چيز ديکته شده تحميلي بر‏ همه شوون زندگي و مردم در سايه يک نظام حاکم  مي شد و اين ارزش نداشت. ‏ اگر شما قسط را بر مردم تحميل کرديد، در واقع چيزي اتفاق نيفتاده است.‏ آزادي بايد عدالت را برقرار کند و محصول آزادي، بايد عدالت باشد و اين‏ عدالت بدهکار آزادي است و نظامي که به سوي عدالت حرکت  مي کند، نتيجتا به‏ سوي آزادي حرکت  مي­کند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/11/1388

اسلام‏ ناب جغرافياي محدود ندارد و نژاد براي آن مطرح نيست.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/11/1388

در هنگامه تحير فلسفه ها  و مکاتب مادي، ديدگاه اسلام ناب‏ محمدي (ص) که در مکتب حياتبخش تشيع جلوه گري دارد فرصت  مي يابد تا خود‏ را به جامعه جهاني معرفي کند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/11/1388

+ نوشته شده در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:54 توسط بهنام و دوستان |

مشایی: رسالت حفظ و احياي فرهنگ انسان­ساز حسيني و‏ اتصال جريان سيال عاشورا به قيام منجي عدالت­گستر هستي بيش از هرکس بر دوش‏ هنرمندان متعهد سنگيني مي کند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 18/2/1384

 انديشه‏ مهدويت و انتظار باعث ايجاد وحدت وانسجام در کشور ايران شده است. ‏ملت ايران هميشه بر مبناي‏ داشته­هاي مشترک که مهمترين آن تشيع و انديشه مهدويت و انتظار است هويت‏ اسلامي خود را تحکيم و عمق بخشيده است. شيعيان در طول تاريخ بر محور مهدويت و انتظار به رشد‏ و شکوفايي بالايي دست پيدا کردند و به همين دليل دشمنان امروز اين انديشه‏ غني را مورد حمله قرار دادند. موضوع مهدويت خصوصا در جمهوري اسلامي به صورت عميق‏ ريشه دوانده و باعث پيشرفت و دستاوردهاي عظيمي شده است. نبايد اجازه دهيم شبهه افکنان با خرافات و انحراف، مهدويت‏ که محور اصلي حرکت شيعي است را تضعيف و به چالش بکشند. جهان امروز از ظلم و ستم خسته شده است و همه نياز به‏ يک منجي را احساس مي کنند. تعاملات امروز جمهوري اسلامي در عرصه جهاني همه بر محور‏ مهدويت شکل  مي گيريد. اگر امروز در اواخر هزاره دوم نظامي مبتني بر دين در ايران‏ شکل گرفته و به صورت بالنده داعيه جهاني دارد، از برکت مهدويت و انتظار‏ است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 21/4/1386

ما‏ در ميراث تاريخي و فرهنگي در پي بروز جلوه­ها و ظهور انسان کامل هستيم. بزرگترين ميراث بشري مربوط به مکتب مهدوي، اعتقاد به ظهور و مديريت حضرت‏ مهدي(عج) بر جهان است. امروز نام ايران با حضرت مهدي(عج) قرين شده و بيانگر‏ مکتبي است که افق جديد و متفاوتي را نشانه گرفته است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 5/6/1386

عاشورا نتايج و ثمرات زيادي دارد که يکي از‏ مهمترين آنها آشکار و روشن شدن مديريت الهي و ايجاد زمينه براي ماندگاري‏ جريان الهي است.

امام حسين (ع) براي جاري شدن‏ مديريت الهي، صحنه را به گونه اي  اداره کرد که هيچ ناخالصي در آن باقي‏ نماند و تنها افراد مخلص و مومن واقعي در واقعه کربلا حضور داشته باشند.

مردم دنيا بايد يک نگاه انتقادآميز و اعتراضي به وضعيت‏ موجود داشته باشند و ما بايد با اين گونه اقدامات نگاه جامعه جهاني را‏ به آينده درخشان دنيا که با ظهور امام عصر (عج) محقق  مي شود، معطوف کنيم.

امام عصر (عج) براي مديريت صالح جهان ظهور خواهد يافت و مقدمه‏ اين مديريت، تزلزل در مديريت جهان است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 26/11/1387

ارزشمندي مهدويت از آن‏ جهت است که خاستگاه آن پيش از هبوت آدميان است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 30/5/1387

آناني که‏ به عدالت عشق مي­ورزند و به ظهور منجي عالم بشريت معتقدند از آمريکا نمي‏­هراسند.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 20/12/1383

براي صلح و ثبات پايدار در جهان بايد مقدمات ظهور امام‏ عصر (عج) را فراهم کنيم.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 13/10/1388

با ظهور حضرت مهدي (عج) دوره درخشاني در زندگي بشر پديدار‏ شده و تمام نکات نهفته در قرآن براي انسان ها آشکار مي­شود.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 9/8/1383

+ نوشته شده در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:49 توسط بهنام و دوستان |

مشایی: توسعه معرفت و بينش فرهنگ فاطمي بايد زنده نگه داشته شود زيرا فرهنگ‏ شيعه آميخته با معرفت است. مکتب اسلام از‏ نگاه بحث در تاريخ  بي­نظير است و مربوط به زمان و مکان خاصي نيست ابتدا انسان‏ در اين مکتب عليه خود انقلاب مي­کند و بعد از آن انسان به يک سرباز بزرگ‏ تبديل مي­شود. فرهنگ فاطمي فرهنگ خاصي است که در دنيا ناشناخته است و‏ اين وظيفه ما است که جايگاه واقعي اين فرهنگ را در دنيا مشخص کنيم و‏ فرهنگ اين خاندان را گسترش دهيم.

‏اين ظلم است که در حق مکتب فاطمي شده است زيرا در مکتب تشيع،‏ شیعه در برابر فرقه هاي ديگر قرار ندارد بلکه ماموريت دارد بشر را به کمال‏ برساند. ما امروز وظيفه داريم که حوزه فعاليت اين مکتب را‏ گسترش دهيم نه اينکه به سطوح محدود و جزيي فرهنگ فاطمي پاسخ­گو باشيم. فرهنگ فاطمي يک فرهنگ جهاني است و تنها نگاهي‏ است که نگاه سالم است. تعيين جايگاه فرهنگ فاطمي مهم­ترين کاري است‏ که امروز بايد به آن عمل شود.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 5/4/1384

+ نوشته شده در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:41 توسط بهنام و دوستان |

 مشایی: هدايت انسان در سايه هماهنگي و همراهي قرآن‏ و عترت مسير مي شود. اين امر هنوز در طول تاريخ محقق نشده است. همه جاي قرآن کريم راز و رمز و بهره‏ است و مي توان جامعه بشري با استفاده از آن هدايت کرد.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي  ـ 9/8/1383

شناخت و کسب معرفت مضاعف در‏ زمينه آشنايي با خاندان مطهر حضرت علي(ع) و ذريه پاک ايشان گره­گشاي معضلات‏ بشري و زمينه­ساز نزول مائده­هاي الهي است. ‏ تاريخ از ايرانيان به عنوان محکم­ترين و راسخ­ترين طرفداران علويان ياد‏ کرده و نضج و بسط شيعه را به اين اهتمام منسوب داشته است.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 29/8/1386

+ نوشته شده در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:30 توسط بهنام و دوستان |

مشایی: عدم وحدت جامعه‏ بشري در گذشته و حتي اکنون ناشي از عدم معرفت لازم نسبت به خداوند است. ‏ يعني از يک سو شاهد اختلاف در ملت­ها  بوده و هستيم و از سوي ديگر، هم­چنان‏ که کاوش­ هاي  تاريخي نشان  مي­دهد باور به خدا و معبود و زندگي پس از مرگ‏ به صورت عمومي از ديرباز در ملت­ها  وجود داشته است.‏ حل اين تضاد را بايد در کيفيت و ميزان معرفت نسبت به خدا جست و جو کرد. ‏ يعني خداي واحد موجب وحدت  مي­ شود در حالي که فهم متفاوت و بعضا متضاد از‏ خدا موجب نقض توحيد و يگانه ­پرستي و اعتقاد به خدايان متعدد و متکثر شده‏ است، مآلا به اختلاف در آحاد و صفوف مردم  مي­ شود.

‏ اجتناب از خدايان متفرق و ايمان به خداي واحد اساسي­ ترين دعوت همه‏ انبياي الهي است و ريشه توحيد در کلمه، کلمه توحيد است. بنابراين، جدا‏ از آن­که خداي خالق آسمان­ها و زمين واحد است، بايد معرفت يکساني از خدا‏ وجود داشته باشد تا به وحدت انسان­ها بينجامد.

‏ جنگ و خونريزي مستمر انسانها در طول تاريخ و حسادت و مسابقه برتري­ جويي‏ و توسعه ­طلبي و اثبات خود از طريق نفي ديگران هرگز  نمي ­تواند محصول ايمان‏ به خداي يکتا باشد و اما براي انسان شايسته ضروري است که در مسير کسب‏ معرفت از همه امکانات بهره مند بوده، سود جويد و نيز لازم است که اين فرصت‏­ها  براي همگان فراهم شود تا همگان با افزايش وسعت وجودي به خداي واحد‏ نزديک­تر و از اين طريق به انسانهاي ديگر نزديکتر شوند.

‏ انسان با وسعت وجودي کم  نمي­تواند به فهم خداي بزرگ نائل شود، هم­چنان­که‏ انسان با وسعت وجودي زياد،  نمي­تواند سنگ و چوب و خورشيد و هواي نفس را‏ خداي خود قرار دهد.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامی ـ 16/8/1388

مشايي: همواره نگاه ايشان [امام خمينی (ره)] به توحيد بود و اعتقاد داشتند که بر اساس جهان­ بيني‏ توحيدي، همه جهان هستي به خواست خداوند متعال اداره مي شود. در اين جهان ­بيني، اراده بشر در طول اراده خداوند متعال‏ بوده و براين اساس است که نبرد بين حق و باطل در جريان است؛ ايشان اعتقاد‏ داشتند که در اين نبرد، حق بر باطل پيروز مي شود. امام معتقد بودند که عموم مردم بايد در اين نبرد پيوسته و‏ مستمر جبهه حق را تشکيل دهند، لذا راي و ديدگاه مردم براي ايشان بسيار‏ تعيين کننده  بود و از آنجا که پيروزي در اين حرکت بعد از توکل به خدا به‏ راي و نظر مردم بستگي داشت، ايشان اصرار داشتند که مردم بايد در صحنه ها‏ حضور فعال و چشم گير داشته باشند. امام خميني (ره) توده مردم و عموم جامعه را متمايل به جبهه‏ حق مي­ دانستند چنانکه در طول تاريخ، توده مردم دعوت انبيا را اجابت کردند.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامی ـ 14/3/1384

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:43 توسط بهنام و دوستان |